Τυπογραφείο / Λιθογραφείο / Κάθετη Μονάδα Γραφικών Τεχνών

Η PetridisPrint, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της παραπάνω, είναι μια σύγχρονη επιχείρηση εκτυπώσεων και ταυτοχρόνως μια κάθετη μονάδα γραφικών τεχνών.

Άρτια, τόσο από μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και από εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία (άνω των 30 ετών) , μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας, από τις πιο απλές εργασίες εκτύπωσης, μέχρι και πολύπλοκα και πολυσέλιδα έντυπα επαγγελματικών προδιαγραφών, έως και ολόκληρη τη συλλογή έντυπου υλικού που απαιτεί μια πλήρης διαφημιστική καμπάνια.

Και όλα αυτά, από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και την επιμέλεια προεκτύπωσης (PrePress),  το στάδιο της εκτύπωσης, είτε πρόκειται για Ψηφιακή εκτύπωση, είτε για εκτύπωση Offset, μέχρι και τα τελικά στάδια των μετεκτυπωτικών εργασιών.

Εδώ ακριβώς έγκειται και ο όρος κάθετη μονάδα γραφικών τεχνών.

Η PetridisPrint, πέρα από το στάδιο της εκτύπωσης, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει κάθε είδους φινίρισμα, ή μεταποίηση, ή επεξεργασία της εκτύπωσης μέχρι και το τελικό στάδιο του διπλώματος ή της βιβλιοδεσίας (όπου χρειάζονται), για να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση.

Και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μια εκτυπωτική μονάδα που διενεργεί η ίδια όλα τα στάδια επεξεργασίας και μεταποίησης μιας εκτυπωτικής εργασίας, είναι σε θέση να ορίζει και να ελέγχει αυστηρά τις προδιαγραφές και τα standards ποιότητας που θα επιλέξει να προσφέρει στους πελάτες της.

Πληροφορίες για Ιδιώτες Πελάτες
Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες
των Γραφικών Τεχνών